راهنمای شارژ الکترونیکی کاربران

بازگشت به صفحه اصلی

راهنمای شارژ الکترونیکی 

دانشجویان محترم در صورت بروز مشکل در فرآیند شارژ الکترونیکی، بسته به مرورگر خود مراحل زیر را طی نمایید.

 

 

 


راهنمای شارژ الکترونیکی 

دانشجویان محترم در صورت بروز مشکل در فرآیند شارژ الکترونیکی، بسته به مرورگر خود مراحل زیر را طی نمایید.

Internet Explorer:

برای ورود به صفخه شارژ در صورت مشاهده صفحه زیر بر روی گزینه ای که با فلش در عکس نشان داده است کلیک نمایید:


 

مرحله اول: 


  

 

مرحله دوم: 

  

 

مرحله سوم: 

  

 

 

مرحله چهارم: 

  

 

مرحله پنجم:


  

 

 

 

 

Mozilla - Firefox:

مرحله اول:


 

مرحله دوم:


 

مرحله سوم: مدتی صبر نموده تا گزینه ای که در کادر زیر بدان اشاره گردیده است، فعال گردد.


 

 

 

 

Chrome: