قیمت ژتون غذای دانشجویی

بازگشت به صفحه اصلی

قیمت ژتون غذای دانشجویی در سال تحصیلی: 95-96 به شرح زیر می باشد:

1- غذای کم هزینه (ناهار- شام): 7900 ریال

2- غذای متوسط  هزینه (ناهار- شام):11250 ریال

3- غذای پر هزینه (ناهار- شام): 12900 ریال

4- صبحانه: 6550 ریال 

برای دیدن جزئیات بیشتر به این لینک مراجعه نمایید: